top of page

OFERTA

Wykorzystując swoją wiedzę oferuję Państwu usługi projektowe z zakresu architektury krajobrazu. Jestem absolwentką studiów II stopnia architektury krajobrazu, o specjalizacji związanej z kształtowaniem krajobrazu rodzimego. Uważam, że niezależnie od wielkości projektowanej przestrzeni, w pierwszym etapie należy zastanowić się czemu będzie służyć.

OGRODY PRYWATNE

Pełny projekt zagospodarowania ogrodu przydomowego zawiera:

 KONCEPCJĘ:

 • spotkanie, omówienie zakresu potrzeb
  i oczekiwań, wybór stylu i kierunku dalszej pracy

 • pomiary, dokumentację fotograficzną

 • wstępny szkic, układ (rzut 2d w kolorze), zawierający wariant zagospodarowania terenu, rozmieszczenie stref funkcjonalnych, komunikacji, lokalizację oraz charakter roślinności

 • przestrzeń, czyli trójwymiarowy model całego ogrodu, z uwzględnieniem różnic wysokości poszczególnych stref, brył, kompozycje, projektowane elementy małej architektury
  i roślinność.

 •  dobór roślin i detali wykończenia, który uwzględnia rośliny dopasowane do ilości światła, zasobności
  i wilgotności podłoża oraz dostosowanie pory kwitnienia i przebarwień

 • materiały na nawierzchnię, murki i elementy małej architektury, ze wskazaniem producenta.

 

PROJEKT TECHNICZNY:

 •  zestawienie projektowanych nawierzchni (np. kora, żwiry, kamienie, włóknina, obrzeża itd.), projekt nawierzchni, z przeliczeniem materiałów do zamówienia

 • wykaz projektowanych roślin, ze spisem ilościowym zastosowanych gatunków roślin

 • rzuty techniczne projektowanych elementów
  z pełnym wymiarowaniem

 • projekt ogrodzenia

 • projekt oświetlenia, z doborem i lokalizacją opraw oraz rozmieszczeniem projektowanych obwodów.

 • projekt automatycznego nawodnienia ogrodu,
  z doborem i lokalizacją zraszaczy, linii kroplujących, rozmieszczenie przyłączy.

PORADNIK JAK DBAĆ O SWÓJ OGRÓD

SZACUNKOWY KOSZTORYS WYKONAWCZY

ZIELEŃ WE WNĘTRZACH

Leń.JPG

ARANŻACJA OGRÓDKÓW GASTRONOMICZNYCH

plansza mgr.jpg

PROJEKTY WIELKOPOWIERZCHNIOWE

 • opracowania ekofizjograficzne w skali regionu

 • ekspertyzy dendrologiczne

 • waloryzacja drzewostanu

 • rewaloryzacja historycznych założeń ogrodowych

 • doradztwo w sprawach związanych z lokalizacją i charakterem nowej inwestycji (wykorzystanie terenu przez inwestora z uwzględnieniem walorów krajobrazowych

plansza 2.jpg
bottom of page